educatieprogramma

Ieder jaar ontwikkelen wij een nieuw educatief programma voor scholieren VO en studenten MBO, HBO en WO. Het educatief programma is gebaseerd op de expositie en een jaarlijks thema. Deze jubileum-editie staat in het teken van ‘Milieu’, de nieuwe categorie van de World Press Photo Contest.

SCHOLEN EN STUDENTEN
Om scholieren en studenten mee te nemen in de persfotografie bieden bij een educatiepakket en rondleidingen voor scholen aan. Rondleidingen kunnen op aanvraag afgestemd worden op specifieke onderwerpen.

Het educatiepakket voor Voortgezet Onderwijs draagt bij aan het voorbereiden op kritisch en reflectief burgerschap wat aansluit bij de pedagogische functie van de school. De opdrachten brengen op een interactieve manier artistieke, maatschappelijke en persoonlijke thema’s samen. Onze lespakketten sluiten goed aan op verschillende onderwijsvormen en zijn te gebruiken voor vakken als Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Nederlands.

Naast rondleidingen en het lespakket, staan er nu ook video’s over (pers)fotografie online bij WPFG Academy en de serie Fotografen uit het Noorden.

Meer informatie is te vinden op onze nieuwe website, die onder een nieuwe naam vanaf 1 september te bezoeken is.

Newsletter

Would you like to keen informed about the exhibition's events? Then sign up to our newsletter with information on volunteering opportunities, lectures, tours and interesting articles.