Het lespakket wat wij aanbieden is vakoverstijgend en bestaat uit een serie opdrachten voor o.a. Nederlands, geschiedenis, de beeldende vakken, maatschappijleer, muziek en levensbeschouwing. Het lespakket is bruikbaar voor het VMBO, HAVO en VWO. De opdrachten zijn veelal gelijk maar de opdrachten zijn zo ingericht dat leerlingen er op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen.

Naast de lessen bieden wij u ook de kans deel te nemen aan de fotomarathon, onze eigen fotocompetitie voor scholen. Natuurlijk is het heel leuk om dit lespakket te combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, maar ook voor de scholen waarvoor dit niet haalbaar is is het nog steeds een interessant en bruikbaar lespakket. Een bezoek aan de tentoonstelling is dus geen must.

Bij elke les worden één of meerdere foto’s van World Press als uitgangspunt genomen. Dit lespakket is bedoeld om leerlingen te introduceren met World Press en met de journalistiek en persfotografie en om een aantal maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken. Dit laatste is ook een doelstelling van de fototentoonstelling zelf.

Je kan als school zelf bepalen hoeveel tijd u eraan kan en wilt besteden. Alle onderdelen zijn los van elkaar te gebruiken en te combineren. U kunt alle lessen behandelen of kiezen voor de lessen die u het meest interessant vind.

Het pakket zal digitaal aangeboden worden en de kosten bedragen 1 euro per leerling. Wilt u het pakket in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling dan zal het bedrag op 2 euro per leerling komen. Een bezoek aan de tentoonstelling is inclusief een rondleiding van één van onze educatie medewerkers.